STRONA ARCHIWALNA
logo bip
Logotyp WITD
banner góra

Majątek


Majątek Skarbu państwa w stosunku, do którego uprawnienia właścicielskie wykonuje i którym dysponuje Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu obejmuje dobra ruchome oraz wartości niematerialne i prawne.

W skład majątku wchodzą następujące składniki:

L.P. ŚRODKI TRWAŁE WARTOŚĆ
1.1 Grunty 202 513,55
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1 311 881,59
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny 2 160 121,40
1.4 Środki transportu

4 076 749,15

1.5 Inne środki trwałe 1 558 659,84
 

RAZEM

9 309 925,53
Wartości niematerialne i prawne 316 614,51

Stan na 31.12.2020r.  Wytworzył: Ciesielski Marek
  Opublikował: Ciesielski Marek
  Ostatnia zmiana: Ciesielski Marek 2021-03-19 10:33:53


  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersje artykułu
  • 2021-03-19 10:33:53 - wersja - 14 - autor: Ciesielski Marek

  zobacz pozostałe opublikowane wersje